top of page

RADIOFREQUENCY LINE

Equipamento de luz intensa pulsada com radiofrequencia e criofrequencia e e-light dermahealth

MONOPOLAR RADIOFREQUENCY

Equipamento de luz intensa pulsada com radiofrequencia e criofrequencia e e-light dermahealth

MONOPOLAR RADIOFREQUENCY

+ BIPOLAR

bottom of page